Integritetspolicy

Insamling av information

Vi samlar in information om kontaktpersonen, mottagare av leveransen samt fakturamottagaren. Vi samlar ej in information om säljarna.

Följande information samlas in:

– Fullständigt namn
– Adress
– E-mail
– Telefonnmummer

Ändamålet med informationen vi samlar in är för att:

– Ni ska kunna starta en försäljning och lägga en beställning
– Ni ska erhålla en korrekt faktura samt underlag för försäljningen
– Vi ska kunna boka leverans av er beställning med våra transportörer (Schenker, DHL, XR Logistik).
– Vi ska kunna handlägga återkommande försäljningar och beställningar snabbt och smidigt

Vi sparar inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt förutom bokföringsunderlagen som sparas i 7 år enligt bokföringslagen.
Uppgifterna vi samlar in behandlas med största försiktighet.
Du har rätt till att begära ut vilka personuppgifter vi har om dig samt att få dina uppgifter raderade.
Vill du ha ytterligare information angående om hur vi behandlar dina personuppgifter så skicka ett mail till info@teamrullen.se.